Grupos intensivos 

 “DALLE UN IMPULSO AO TEU INGLÉS”

DURACIÓN 24 HORAS/BLOQUE – PREZO REDUCIDOS – Nº MAX POR GRUPO: 8

 

 

1º BLOQUE  XUÑO:                                                                       2º BLOQUE XULLO
DO 3 AO 20 DE XUÑO                                                                   DO 9 AO 40
2 HORAS DIARIAS                                                                        2 HORAS DIARIAS
HORARIO DE MAÑÁ                                                                      HORARIO DE MAÑÁ E TARDE
 
 
3º BLOQUE AGOSTO:                                                                   4º BLOQUE SETEMBRO:
DO 5 AO 22                                                                                   DO 9 AO 26
2 HORAS DIARIAS                                                                       2 HORAS DIARIAS
HORARIO DE MAÑÁ                                                                     HORARIO DE MAÑÁ