CLASES PARA @S MÁIS PEQUEN@S DENDE OS 4 ANOS

. GRUPOS NOVOS

. FLEXIBILIDADE HORARIA

. CLASES ADULT@S TODOS OS NIVEIS

. PREPARACIÓN DE EXAMES: B1,B2,C1,C2

. CLASES DE APOIO ESCOLAR